Fusetsukan

About Fusetsukan

Fusetsukan is a minelayer who lays mines or anti-submarine nets.

Data of Fusetsukan

Click here! (Sorry Japanese version is only available.)

History of Fusetsukan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

(Aso)

(Tsugaru)

Katsuriki

Tokiwa

Itsukushima

Shirataka

Yaeyama

Okinoshima

(Nisshin)

Tsugaru

Miinoo

(No.1822)

Plan Only

Hatsutaka

Aotaka

Wakataka

(No.539)

 

Photo Source:

  1. Aso, Tsugaru, Tokiwa, Itsukushima, Shirataka, Yaeyama: "Naval History and Heritage Command"
  2. Katsuriki: "Gunkan Shashin-cho Re,4", Kaigun Kyokai
  3. Okinoshima: "ONI41-42 Japanese Naval Vessels"
  4. Tsugaru, Aotaka, Wakataka: "Wikipedia"
  5. Hatsutaka: K.K. Harima Zosensho. Harima Zosensho 50 nenshi. 1960