Ippan Choyosen (Kyunansen)

About Ippan Choyosen (Kyunansen)

This page introduces you salvage ships and a rescue boat requisitioned by IJN other than Tokusetsukansen.

Data of Ippan Choyosen (Kyunansen)

Click here

History of Ippan Choyosen (Kyunansen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Nasu Maru

Seiha Maru

Hokuan Maru I Go

Miho Maru

Toei Maru

Kainan Maru

Akitsu Maru I Go

Shinpu Maru No.7

Kamikaze Maru No.5

Namikiri

Miyajima Maru

 

Photo Source:

  1. Nasu Maru, Seiha Maru: Kiichiro Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  2. Miho Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  3. Kainan Maru: "State Library of Victoria", Image No. H91.108/1010
  4. Akitsu Maru I Go: Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. 35 nenshi 1953
  5. Namikiri:Osaka Municipal Library Digital Archives