Kaiteidensen Fusetsusen


About Kaitedensen-fusetsusen

Kaitedensen-fusetsusen is a cable layer which was owned by the Ministry of Communcations.

Data of Kaitedensen-fusetsusen

Click here!

History of Kaitedensen-fusetsusen

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

(Okinawa Maru)

Ogasawara Maru

Nanyo Maru

Toyo Maru

 

Photo Source:

  1. Okinawa Maru: Nichiro Seneki Kaigun Shashincho, Asahi no Hikari. Hakubunkan 1905
  2. Ogasawara Maru: "ONI 208-J Japanese Merchant Ships Recognition Manual"
  3. Nanyo Maru, Toyo Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957