Tokusetsu Unsosen (Kyusuisen)

About Tokusetsu Unsosen (Kyusuisen)

The IJN called auxiliary distilling ships "Tokusetsu Unsosen (Kyusuisen)". Their task was to supply fresh water. Nine merchant ships were used as Tokusetsu-unsosen (Kyusuisen) between 1937 and 1945.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyusuisen)

Click here!

History of Tokusetsu Unsosen (Kyusuisen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Koan Maru

Nippo Maru

Tateyama Maru

Amakasu Maru No.1

Taihozan Maru

Goryu Maru

Kisogawa Maru

Asayama Maru

Wayo Maru

 

Photo Source:

  1. Koan Maru: Uraga Dock. Uraga Dock 60 nenshi. 1957
  2. Nippo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.172, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1993
  3. Tateyama Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.16, Ships of the World. Kaijinsha Dec 1997
  4. Amakasu Maru No.1: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun Oct 1939
  5. Taihozan Maru: H. Noma. Japanese Merchant Ships of War. 2002
  6. Goryu Maru: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun May 1940
  7. Kisogawa Maru: Toyo Kaiun K.K. Toyo Kaiun Kabushiki Kaisha 20 nenshi. 1956
  8. Asayama Maru: Sea & Sky. Dec 1941