Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen) (Page 4)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75--> Next

Murotsu Maru

Bokuei Maru

Ominesan Maru

Amatsu Maru

Okikawa Maru

Tarakan Maru

Asashio Maru

Manei Maru

Eiho Maru

Eiyo Maru No.2

Seiyo Maru

Ryoei Maru

Nippo Maru

Kyokuho Maru

Azusa Maru

Asanagi Maru

Mili Maru

Shimpo Maru

Kyoei Maru No.3

 

Photo Source:

  1. Ominesan Maru: All Japan Seamen's Union. Sembotsusen Shashinshu. 2001
  2. Okikawa Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No264., Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jul 2001
  3. Manei Maru: Ships of the World. Kaijinsha Apr 1979
  4. Eiyo Maru No.2: US Navy
  5. Kyoei Maru No.3: : The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun Jun 1941 (Collection of Mr.Erich Mühlthaler)
  6. Type 1TL & 1TM icons: Icon & Oekaki Kobo (http://www.warbirds.jp/kiyochan/index.html)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75--> Next