Tokusetsu Unsosen(Kyuryosen) (Page 2)

 

Back <--  --> Next

Hakurei Maru

Hokkai Maru

Chiyo Maru

Teshio Maru

Azuchi Maru

Zuiho Maru

Minoo Maru

Takunan Maru

Minato Maru

Oi Maru No.2 Go

Senkai Maru

Unkaimaru No.3

Hyuga Maru

Shinyo Maru

Sumiyoshi Maru

Shinsei Maru

Banshu Maru No.16

Ikutagawa Maru

Mamiya Maru

Sapporo Maru

 

Photo Source:

  1. Chiyo Maru, Banshu Maru No.16: Taiyo Gyogyo. Taiyo Gyogyo 80 nenshi. 1960
  2. Hokkai Maru, Teshio Maru, Aduchi Maru, Minoo Maru, Senkai Maru, Sumiyoshi Maru, Mamiya Maru, Sapporo Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  3. Hakurei Maru, Minato Maru, Hyuga Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  4. Oi Maru No. 2 Go: US Intelligence Dept. ONI 208-J (Revised) Japanese Merchant Ships Recognition Manual (1944)
  5. Unkai Maru No.3: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  6. Shinyo Maru: State Library of New South Wales, Digital order No. a639580
  7. Shinsei Maru: Uraga Dock. Uraga Dock 60 nenshi. 1957
  8. Ikutagawa Maru: Roger Jordan. The World's Merchant Fleets 1939. Chatham Publishing 1999

 

Back <--  --> Next