Tokusetsu Hokakumotei (Page 3)

 

Back <-  [1-11]  [12-27]  [28-43 -> Next

Hino Maru No.2

Taishu Maru

Kashi Maru

Shunsen Maru

Kumano Maru

Osei Maru

Hiro Maru

Sansui Maru

Shoeki Maru

Kanko Maru

Koga Maru

Fukuei Maru No.10

Shinto Maru No.2

Eiryu Maru

Choki Maru

Wakamiya Maru

 

ʐ^oTF

  1. Hino Maru No.2, Taishu Maru, Shunsen Maru, Fukuei Naru No.10, Eiryu Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  2. Osei Maru: Maru Special No.47. Ushioshobo
  3. Sansui Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.14, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Aug 1980
  4. Koga Maru, Kanko Maru: US Intelligence Dept. ONI 208-J Supplement No.2 (March 1945) Far-Eastern Small Craft

 

Back <-  [1-11]  [12-27]  [28-43 -> Next